Vážení zákazníci, aktuálně lze zboží pouze REZERVOVAT na prodejně z důvodu stěhování skladu. Děkujeme za pochopení
Rodinná soutěž o dovolenou s mořskou pannou

O co soutěžíme?

· 1× dovolená s mořskou pannou – od cestovní kanceláře Canaria Travel CZ

· 1× KOMPLETNÍ VÝBAVA PRO MOŘSKOU PANNU od značky Happy Tails CZ

· 1× panenka Barbie – Svítící mořská panna

Více na www.facebook.com/hrackybambule

Pravidla Soutěže o dovolenou s mořskou pannou

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se může stát každý oprávněný uživatel Facebooku starší 18 let (rodinný tým), který akceptuje pravidla a zašle obrázek soukromou zprávou na téma „mořská panna“ Facebookové stránce Bambule Království hraček.
 2. Organizátorem soutěže je společnost ALLTOYS, spol. s r.o., sídlem Na rybníčku 1364/12, 12000 Praha 2 – Nové Město, IČO: 46982671, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 85653 (dále jen „Organizátor“)
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 7. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje zasláním soutěžního příspěvku Organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu, v jakém mu je účastník poskytl, ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Účastník soutěže musí namalovat obrázek nebo vyrobit výtvarný objekt s tématem „MOŘSKÁ PANNA“.
 2. Nascanovaný obrázek nebo vyfocené dílo zašle prostřednictvím soukromé zprávy FB stránce Království hraček Bambule. Do zprávy připíše jméno a věk autora.
 3. Každý účastník může zaslat po dobu trvání soutěže více soutěžních obrázků.
 4. Ze všech soutěžních obrázků a fotek, které byly všemi účastníky odeslány facebookovému profilu Království hraček Bambule od 18. 11. do 6. 12. vybere porota jmenovaná Organizátorem tři nejlepší obrázky, které budou podle mínění poroty nejvíce naplňovat zadání soutěže. O konečném pořadí vybraných obrázků následně rozhodnou návštěvníci facebookového profilu Království hraček Bambule svým hlasováním v týdnu od 9. 12. do 13. 12.

IV. Výhry a jejich předání

1. Celkem budou odměněni 3 výherci: • 1 místo: Dovolená s mořskou pannou na Kanárských ostrovech o týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu + 1 dítě do 12 let na Kanárských ostrovech se speciálním animačním programem – výukou mermaidingu (plavání ve stylu mořské panny) pod dohledem certifikovaného instruktora. Více informací na www.canariatravel.cz. • 2. místo: Happy Tails – kostým mořské panny s monoploutví. Více informací na www.happytailscz.cz. • 3. místo: panenka Barbie Svítící mořská panna – EAN – 887961765236 2. Výherci budou zveřejněni na facebookových stránkách Království hraček Bambule, následně pak budou kontaktování soukromou zprávou sítě Facebook. 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou po dohodě zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Případný odvod srážkové či obdobné daně je zcela na odpovědnosti účastníka. Tato pravidla budou uveřejněna po celou dobu soutěže na webových stránkách www.bambule.cz.

Naposledy přidané

Jaký je vhodný věk, kdy poslat dítě na pobytový tábor?

Další článek z řady odborných témat s odbornicí Emílií Šípovou.

Odměňování za vysvědčení?

Další odborný článek ve spolupráci s Poradnou Praha a profesionálkou Mgr. Emílií Šípovou, PhD. Dnes o...
Nahoru