Výherci:

Rodinné vstupné Kostkoland

 • Lada Valentová „Děti rády hledaj CEDULE, vedoucí do království hraček BAMBULE!“
 • Miroslava Jelínková „Pro šťastné dítě a veselého rodiče je tu Bambule – království hraček!“
 • Klára Voráčková „Pro šťastné dítě a veselého rodiče je tu Bambule – království hraček!“

Voucher Bambule 1.000Kč

 • Vladko Opočenský „Co dělat, když dítě řádí jako rozzuřený dráček? „Navštivte nás“ tiše radí, Bambule Království hraček.“

Voucher Bambule 500Kč

 • Kateřina Mrhačová „Bambule- království hraček, najdete tu vše! “

Rodinné vstupné Stezka korunami stromů

 • Lucie Sobotková „Hračky nejsou živé, ale potěší stejně jako zvíře! Bambule, to je to pravé!“
 • Monika Göbelová „V Bambuli koupím vždy to správné.“
 • Daniela Vránová „Bambule Království hraček, vše pro malého krále a královnu“

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Společnost Alltoys spol. s r.o., IČO 46982671, se sídlem Praha 2, Nové Město, Na rybníčku 1364/12, zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 85653 dne 16. 11. 1992 (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „Velká letní soutěž“ (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito jejími pravidly v letním katalogu hraček BAMBULE.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016 (dále jen „soutěžní období“).
 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří v soutěžním období koupí zboží v celkové hodnotě převyšující 1000 Kč v kterékoliv prodejně distribuční sítě řetězce Bambule, vymyslí slogan pro Bambuli Království hraček a zašlou ho spolu s čitelnou kopii účtenky prokazující zakoupení zboží a s uvedením svého jména a příjmení, adresy, emailové adresy, telefonního čísla do 31. 8. 2016 (rozhodující je čas odeslání emailu) na adresu soutez@alltoys.cz.
 5. Každý se může zúčastnit soutěže tolikrát, kolikrát učiní nákup zboží v hodnotě převyšující 1000 Kč, kterým je účast v soutěži podmíněna. Zároveň každý jednotlivý nákup zboží (na který je vystavena jedna účtenka) opravňuje pouze k jedné účasti v soutěži (tj. jednorázový nákup zboží v hodnotě převyšující vícenásobek hodnoty 1000 Kč nelze rozložit na více účastí v soutěži).
 6. Cenami v soutěži jsou:
 7. místo: vstupné pro celou třídu do muzea Království železnic Praha
 8. – 4. místo: rodinné vstupné na muzikál The Addams Family, včetně odpoledne v zákulisí s herci muzikálu
 9. – 7. místo: rodinné vstupné na Stezku korunami stromů Lipno
 10. – 10. místo: poukaz na odběr hraček v hodnotě1000 Kč do prodejny Bambule Království hraček
 11. – 13. místo: poukaz na odběr hraček v hodnotě 500 Kč do prodejny Bambule Království hraček
 12. – 16. místo: rodinné vstupné do Kostkolandu Galerie Nové Butovice
 13. Bližší specifikace cen:
  1. Poukázka na vstupné pro celou třídu do Království železnic v Praze, Stroupežnického 23. Za tuto poukázku bude v pokladně expozice vydán odpovídající počet vstupenek pro jednu školní třídu a pedagogický doprovod. Školní třídou se rozumí maximálně 35 dětí do 18 let + max. 3 dospělí doprovodu. Poukázka platí do 30. 12. 2016.
 1. Poukázka na rodinné vstupné na muzikál The Addams Family, včetně odpoledne v zákulisí s herci muzikálu v Praze, Křižíkova 10, 186 00. Rodinným vstupným se rozumí 2 dospělí + 2 děti do 12 let. Platnost poukázky je do 31. 12. 2016.
 2. Rodinné vstupné na Stezku korunami stromů Lipno. Lipno nad Vltavou 307, 382 78. Rodinným vstupným se rozumí 2 dospělé + 2 děti 3–14 let věku. Platnost vstupenek do 31. 12. 2016.
 3. Poukaz na odběr hraček v hodnotě 1000 Kč. Poukázka platí ve všech prodejnách Bambule Království hraček a na e-shopu (www.bambule.cz). Na poukázku se nevrací hotovost. Platnost poukázky je 6 měsíců.
 4. Poukaz na odběr hraček v hodnotě 500 Kč. Poukázka platí ve všech prodejnách Bambule Království hraček a na e-shopu (www.bambule.cz). Na poukázku se nevrací hotovost. Platnost poukázky je 6 měsíců f) Rodinné vstupné do Kostkolandu. Praha, Radlická 117, 158 00. Rodinným vstupným se rozumí 2 dospělí + 2 děti do 15 let věku. Platnost vstupenek je 6 měsíců.

8. Do soutěže nebudou zařazeny mailové zprávy, které nebudou obsahovat povinné kontaktní údaje, nebo budou tyto údaje nečitelné, dále mailové zprávy, které nebudou obsahovat slogan pro Bambuli Království hraček, mailové zprávy, které nebudou prokazovat nákup zboží dle těchto pravidel, případně takové, kde potřebné údaje budou nečitelné či nesrozumitelné. Stejně tak mailové zprávy, které nebudou splňovat další podmínky soutěže, nebudou zařazeny do soutěže.

9. Výherci budou uveřejněni 15. 9. 2016 na webových stránkách www.bambule.cz. Jednotliví výherci budou vyrozuměni pomocí uvedených kontaktních údajů. Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena udělena dalšímu v pořadí.

10. Výhry budou výhercům předány osobně na adrese: Alltoys, spol. s r. o., Všechromy 75, Strančice.

11. Zasláním kopie účtenky spolu se sloganem pro Bambuli Království hraček vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a pro marketingové účely. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na internetových stránkách a facebooku pořadatele a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného odvolání.

12. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Alltoys spol. s r.o., IČO 46982671, se sídlem Praha 2, Nové Město, Na rybníčku 1364/12, zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 85653 dne 16. 11. 1992.

13. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu.

15. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání výher či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené.

Naposledy přidané

Hravý advent s Bambulí v Aquapalace Praha!

Nakupte ve vybraných prodejnách Bambule alespoň za 499,90 Kč a získejte slevu více než 500 Kč na...

Seznamte se s novými Olmíkovy kamarády!

Sbírejte samolepky, které najdete pod obaly jogurtů Olmíci piškotoví (vanilka, čokoláda) a Olmíci...
Nahoru