Instagramová FOTO soutěž k Disney Princess o kostým Belly

Pravidla FOTO soutěže #jakodisneyprin­cezna na Instagramu Království hraček Bambule a Sparkys

I. Obecná ustanovení

  1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže zveřejní na Instagramu Království hraček Sparkys a Království hraček Bambule soutěžní fotografii na téma „jako princezna“, kterou označí hashtagem #jakodisneyprin­cezna.
  2. Organizátory soutěže jsou:

obchodní společnost SPARKYS, s.r.o., sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 25109324, DIČ: CZ25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50368 a obchodní společnost ALLTOYS, spol. s r.o., sídlem Na rybníčku 1364/12, 12000 Praha 2 – Nové Město, IČO: 46982671, DIČ: CZ46982671 zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85653 (dále jen „organizátor“) 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Účastník soutěže poskytuje vložením soutěžního příspěvku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
  2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže, tedy od 5. 5. do 20. 5. 2018.
  2. Ze všech soutěžních fotografií, které byly účastníky vloženy na instagramový profil Království hraček Sparkys a Království hraček Bambule v příslušném období, vybere organizátor pět nejlepších, o jejichž konečném pořadí rozhodnou návštěvníci těchto sociálních sítí svým hlasováním.

IV. Výhry a jejich předání

1. Celkem bude odměněno 5 výherců: • 1 místo: kostým princezny Belly, • 2. – 5. místo panenka Disney Princess 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Království hraček Sparkys a Království hraček Bambule. 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora (v případě hlavní výhry) nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně. Tato pravidla budou uveřejněna po celou dobu soutěže na webových stránkách www.sparkys.czwww.bambule.cz

Naposledy přidané

Zažijte kouzlo Harryho Pottera v Bambuli

Zveme vás na slavnostní otevření světa kouzel v Bambuli

Den dětí s Vodafone PLAYzone Arenou v Bambuli ve Westfield Chodov

Nakupte od 29. 5. do 2. 6. 2024 v Bambuli ve Westfield Chodov a získejte voucher na 3 hodiny* hraní...
Nahoru